Εταιρικό προφίλ Χάλκη κατασκευαστική
Η ΧΑΛΚΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2002 στην Θεσσαλονίκη από το ΓΙΩΡΓΟ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ - ΘΩΜΑ ΛΙΑΤΟ, με πλούσια εμπειρία στα έργα του Δημοσίου. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην κατασκευή κατοικιών στο Νομό Χαλκιδικής.

Πρωταρχικό μέλημά της είναι η ασφάλεια των κτιρίων, παράλληλα με την αρχιτεκτονική αισθητική και λειτουργικότητά τους, έτσι ώστε να επιτρέπει στους πελάτες της να εκμεταλευτούν με τον καλύτερο τρόπο την οικοδομή τους όσον αφορά τον προσαναταολισμό, φωτισμό, αερισμό, θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση και τον περιβάλλοντα χώρο.

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές από Ελλάδα και Ευρώπη, με εγγυημένα και δοκιμασμένα υλικά. Η διαρκής ενημέρωση στον χώρο των κατασκευών αποτελεί εγγύηση για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Η εταιρία στηρίζεται στην τεχνογνωσία, εξειδίκευση, εμπειρία και πολύ καλή χρηματοοικονομική διάρθρωσή της.

Η ΧΑΛΚΗ Ο.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εργοληπτών επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με πτυχίο 2ης τάξης σε έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ.