Ενδεικτικοί τύποι κατοικιών
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικούς από τους τύπους κατοικιών που μπορούν να κατασκευαστούν στα οικόπεδα του οικισμού 'Αγιος Παύλος στο Κριαρίτσι Σιθωνίας Χαλκιδικής.