Όλος ο οικιμσός βρίσκετε απέναντι από το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ