ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ συνολικού μήκους εφτά περίπου χιλιομέτρων