Όλα τα οικόπεδα είναι με ΘΕΑ θάλασσα, ουρανό και πράσινο